De Rabobank investeert met Rabo ClubSupport een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Zo ook in Scouting Hubertus-Brandaan. Tenminste dat hopen we! We hebben daarvoor stemmen nodig. Rabobank Regio Den Haag stelt dit jaar € 80.000,- beschikbaar. Stem op ons, want iedere stem is geld waard!

We zetten het geld in voor onze sleepboot de ‘Luctor’. Deze boot is om spellen op het water te begeleiden, die we onder andere met onze vletten doen. Verder om de veiligheid van onze leden op het water te borgen, juist ook bij slecht weer. We hebben wat pech met de Luctor gehad, motorisch en met de schroef, terwijl we de boot wel hard nodig hebben. Om deze te blijven bekostigen, is (financiële) support nodig.

Leden van de Rabobank kunnen vanaf 27 september 2019 stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Zij krijgen daarover bericht. Elk lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging/stichting. Ben je nog geen lid van de Rabobank (en wel 18 jaar), vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen via www.rabo-clubsupport.nl/regio-den-haag/lid-worden.

Jaarlijks vindt Rabo ClubSupport plaats. Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.