Bevers
4-6/7 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Loodsen
18-23 jaar

HB Plus
18+ jaar

Bevers
4-6/7 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Loodsen
18-23 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

HB Plus
18+ jaar

Disclaimer

Scoutinggroep Hubertus-Brandaan wordt volledig door vrijwilligers draaiend gehouden. Deze vrijwilligers zijn doordeweeks veelal ‘gewoon’  aan het werk. Hierdoor wordt uw vraag mogelijk niet direct beantwoord.

Alle informatie op deze website is onderhavig aan wijzigingen. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze site vermelde gegevens.

Van verschillende evenementen plaatsen wij foto’s. U kunt zich beroepen op het portretrecht, waarna wij de betreffende foto verwijderen of, indien de foto te algemeen is, een gezicht onherkenbaar vervagen.

We hebben van niet-eigen beeldmateriaal geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen. Mocht u een beeld tegenkomen waarvan u de rechten bezit, neem dan contact op met de voorzitter.