Bevers
4-6/7 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Loodsen
18-23 jaar

HB Plus
18+ jaar

Bevers
4-6/7 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Loodsen
18-23 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

HB Plus
18+ jaar

Gedragscode

Scouting Hubertus-Brandaan vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is ook opgenomen in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.

7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.

8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Interne vertrouwenspersoon

Evelien Beguin, 06 15 307 371

voorzitter@hubertus-brandaan.nl

Externe vertrouwenspersoon

Dinga van Driel, 06 41 39 29 94

dinga@drielinkcoaching.nl

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Informatie vertrouwenspersoon

Interne en externe vertrouwenspersoon

Via deze weg informeren wij jullie over grensoverschrijdend gedrag, de aanstelling van vertrouwenspersonen en de reden hiervan.

 1. Pschyco-sociale arbeidsbelasting (PSA)
  Vanuit de overheid is er in het kader van de ARBO-wetgeving steeds meer aandacht voor PSA. Maar wat is dat eigenlijk en waar gaat het over?

Het kan voorkomen dat je geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Bij Scouting Hubertus-Brandaan vinden we het belangrijk, en nodig, dat een getroffen persoon hiermee ergens terecht kan binnen de vereniging en dat serieus met deze melding wordt omgegaan.

Wat je kunt doen als je iets dergelijks hebt meegemaakt? Informeer de interne vertrouwenspersoon over wat er is gebeurd. Binnen Scouting Hubertus-Brandaan is dit Evelien Beguin. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.

 1. Vertrouwenspersonen
  Binnen Scouting Hubertus-Brandaan hebben we besloten om naast de interne vertrouwenspersoon: Evelien Beguin, een externe vertrouwenspersoon toe te voegen in de persoon van Dinga van Driel (foto). Dinga heeft een aantal keer een BOTS-sessie georganiseerd voor de stafleden. In maart 2022 heeft ze een sessie begeleid met een collega over het thema grensoverschrijdend gedrag. Dinga is aangesteld voor het geval je liever met iemand buiten de groep spreekt. Het is ieders goed recht om die keuze te maken vanuit zijn of haar eigen gevoel.

Dinga is rechtstreeks bereikbaar op : 06 41 39 29 94 of via de mail: dinga@drielinkcoaching.nl  Als ze niet opneemt, spreek je een bericht in, laat weten dat je haar benadert als vertrouwenspersoon en dan belt ze je z.s.m. terug.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van de eerste opvang van (staf)leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Informatie geven over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als het (staf)lid of zijn/haar ouders de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van de vereniging.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van teamleiders en bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

 

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van (staf)leden.

Als er vragen zijn stel ze dan gerust aan het bestuur of de oudervertegenwoordiger (Raymond Harmsen).