Staf en bestuur VOG-gecertificeerd

Mede naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen en op advies van Scouting Nederland, heeft Hubertus-Brandaan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor haar vrijwillgers verplicht gesteld. Uiteraard is dit in goed overleg gegaan met diezelfde vrijwilligers. Het punt kwam ook naar voren in ons ouder tevredenheidsonderzoek.

Alle staf- en bestuursleden hebben een VOG aangevraagd en gekregen. Dit geeft toch een extra gevoel van veiligheid.

Daarnaast hebben we gemeend dat het goed is vertrouwenspersonen aan te stellen binnen de vereniging. Dat zijn Raymond Harmsen, tevens onze oudervertegenwoordiger, en Evelien Beguin. Zij zijn te bereiken via ouders@hubertus-brandaan.nl en voorzitter@hubertus-brandaan.nl. U kunt erop vertrouwen dat eventuele vragen of kwesties in vertrouwen worden behandeld. De gegevens zijn tevens terug te vinden onder contact op onze website.