Drie lokale verenigingen slaan de handen ineen! Dat zijn voetbalvereniging SEV uit Leidschendam, Scouting Hubertus-Brandaan uit Voorburg en voetbalvereniging BSC’68 uit Benthuizen. Vanuit de gedachte ‘samen zijn we sterk’ doen zij mee met de Rabobank ClubKasCampagne en roepen leden en inwoners die de verenigingen een warm hart toedragen op te stemmen op deze drie clubs.

Mede in het kader van teruglopende subsidies, zoeken de clubs mogelijkheden om de jeugd en andere leden een leuke, sportieve vrijetijdsbesteding te blijven bieden. BSC’68 spaart voor de activiteiten van de jeugdafdeling, Hubertus-Brandaan voor kano’s voor de groeiende groep Waterscouts en SEV voor een veilig betaalsysteem in de club.

Rabobank stort een bedrag in de ‘ClubKasCampagne pot’ en klanten en leden vanaf twaalf jaar bepalen welke verenigingen een bijdrage krijgen én hoe hoog dat bedrag is. Iedere stem is dus geld waard! Rabobank-klanten en -leden krijgen op 20 september een stemkaart in de bus en mogen in elk geval drie stemmen uitbrengen. Gooi de kaart niet weg, maar stem graag tussen maandag 22 september en zondag 5 oktober op bovengenoemde verenigingen. De bank juicht deze creativiteit overigens toe, die aansluit bij haar slogan ‘samen bereik je meer’.

Op de websites van de verenigingen staat meer informatie: www.bsc68.nl, www.hubertus-brandaan.nl en www.sev.nl.