Eindelijk! De Bevers zijn weer in levende lijve samengekomen op het clubhuis De Vliethof. Na vier weken van on-line opkomsten, welke overigens een groot succes waren, konden de Bevers weer naar hartelust samenspelen. Met op het programma een oud-Hollandse spelenkermis met koekhappen, sjoelen, blikgooien en wat al niet meer. Wat hebben de kinderen weer genoten!